Hobbyfisher  

 

Hobbyfisher er et utviklings – og salgsselskap for vinsjer, blokker og opphalere innenfor hobby, fritid og fiske samt til annet relevant bruk.        

All produksjon, sammenstilling, kvalitetssikring, testing og pakking 

utføres av et selskap i Litauen.

Markedsføringen ivaretas i hovedsak direkte fra forhandler-nettet.

Se for øvrig Forhandlerliste og flere bilder, priser og tekniske opplysninger.